کتاب پرسش های چهار گزینه ای علوم و فنون جامع اثر جمعی از نویسندگان انتشارات خیلی سبز

کتاب پرسش های چهار گزینه ای علوم و فنون جامع اثر جمعی از نویسندگان انتشارات خیلی سبز

نویسندهحمزه نصرالهی و دکتر ابوالفضل غلامی و دکتر یعقوب کیانی شاهوندی و دکتر بهنام کیانی شاهوندی و جمال طباطبائی نژاد
شابک9786222302801
ناشرخیلی سبز
موضوعکمک درسی
زبان نوشتارفارسی
قطعرحلی
نوع جلدنرم مقوایی
چاپ شده درایران
تعداد صفحه580