کتاب نردبان شکسته اثر کیت پین نشر میلکان

کتاب نردبان شکسته

«کتاب نردبان شکسته چگونه نابرابری بر نحوه تفکر، زندگی و مردن ما تأثیر می‌گذارد» نوشته کیت پین، کاوشی قابل تأمل در مورد تأثیر عمیقی است که نابرابری اقتصادی و اجتماعی بر زندگی ما و نحوه درک ما از دنیای اطرافمان دارد. در این مقدمه، به موضوعات و ایده های کلیدی ارائه شده در کتاب خواهیم پرداخت.

در دنیای امروز، نابرابری به یک موضوع تعیین کننده تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و بقیه جمعیت افزایش یافته است. کیت پین، یک روانشناس اجتماعی، به بررسی پیامدهای گسترده این نابرابری، نه تنها بر شرایط اقتصادی، بلکه بر رفاه روانی و تعاملات اجتماعی ما می پردازد.

یکی از مفاهیم محوری کتاب، ایده کتاب نردبان شکسته است. این مفهوم نشان می دهد که مردم نه تنها به سطح مطلق ثروت و موفقیت خود اهمیت می دهند، بلکه به نحوه مقایسه آنها با دیگران در جامعه نیز اهمیت می دهند. پین استدلال می کند که موقعیت نسبی ما در نردبان اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی بر افکار، رفتارها و نتایج زندگی ما تأثیر می گذارد.

این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه نابرابری بر جنبه‌های مختلف زندگی ما، از سلامت و شادی گرفته تا آموزش و عدالت کیفری، تأثیر می‌گذارد. پین شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نابرابری بیشتر منجر به مجموعه‌ای از پیامدهای منفی از جمله سطوح استرس بالاتر، کاهش امید به زندگی و کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود.

پین از طریق ترکیبی از یافته‌های تحقیق، مثال‌های واقعی و داستان‌سرایی جذاب نشان می‌دهد که چگونه نابرابری می‌تواند نگرش‌ها و اعمال ما را شکل دهد. او استدلال می کند که حس رقابت و موقعیت طلبی را تقویت می کند که می تواند منجر به مصرف بیش از حد، تقسیم اجتماعی و تمرکز بر ثروت مادی به عنوان معیار موفقیت شود.

کتاب نردبان شکسته همچنین به مفاهیم نابرابری برای سیاست و جامعه به عنوان یک کل می پردازد. این پرسش‌های مهمی را در مورد اینکه چگونه می‌توانیم به نابرابری و پیامدهای آن رسیدگی کنیم، از سیاست‌ها و ابتکاراتی که برابری و انسجام اجتماعی بیشتر را ترویج می‌کنند، مطرح می‌کند.

در نهایت، کتاب کیت پین خوانندگان را به چالش می کشد تا درباره نقش نابرابری در شکل دادن به زندگی و جوامع ما به طور انتقادی فکر کنند. این به عنوان یک فراخوان برای اقدام عمل می کند و ما را ترغیب می کند که تأثیر گسترده تر نابرابری بر رفاه خود و نیاز به تلاش های جمعی برای ایجاد جهانی عادلانه تر را در نظر بگیریم.

همانطور که در صفحات کتاب نردبان شکسته عمیق تر می شویم، بینش های ارزشمندی در مورد تعامل پیچیده بین نابرابری، روان شناسی و پویایی های اجتماعی به دست می آوریم و دیدگاه جدیدی را در مورد چالش ها و فرصت هایی که در پرداختن به این موضوع مبرم با آن روبرو هستیم، به ما ارائه می دهد.

رونمایی از کتاب نردبان شکسته

در کتاب تامل برانگیز کیت پین، «کتاب نردبان شکسته: چگونه نابرابری بر نحوه تفکر، زندگی و مردن ما تأثیر می گذارد»، او عمیقاً به شبکه پیچیده نابرابری و پیامدهای آن بر زندگی انسان ها می پردازد. هدف این مقاله جامع، کشف بینش‌های کلیدی کتاب پین است و راه‌های عمیقی را که در آن نابرابری افکار، سبک زندگی و حتی مرگ و میر ما را شکل می‌دهد، روشن کند. در این سفر به ما بپیوندید تا تأثیر نابرابری را بررسی کنیم و دریابیم که چگونه بر ما در سطح اساسی تأثیر می گذارد.

درک روانشناسی نابرابری

اثرات روانی نابرابری را کشف کنید، از جمله اینکه چگونه بر ادراک ما از خود، تعاملات اجتماعی و فرآیندهای تصمیم گیری تأثیر می گذارد.

اختلاف درآمد و پیامدهای سلامت

ارتباط بین نابرابری درآمد و نابرابری های سلامتی را بررسی کنید و نشان دهید که چگونه نابرابری اقتصادی می تواند بر رفاه و امید به زندگی ما تأثیر بگذارد.

تأثیر نابرابری بر آموزش

بیاموزید که چگونه نابرابری بر فرصت ها و نتایج آموزشی و پیامدهای بلندمدت برای افراد و جامعه تأثیر می گذارد.

تحرک اجتماعی و نردبان شکسته

مفهوم تحرک اجتماعی را بررسی کنید و اینکه چگونه نابرابری مانع از آن می شود و توانایی افراد برای بالا رفتن از نردبان اجتماعی-اقتصادی را محدود می کند.

شکستن چرخه: راه حل های نابرابری

کشف استراتژی ها و سیاست هایی با هدف کاهش نابرابری و ایجاد جامعه ای عادلانه برای همه.

نتیجه گیری در مورد کتاب نردبان شکسته

در پایان، «کتاب نردبان شکسته: چگونه نابرابری بر نحوه تفکر، زندگی و مردن ما تأثیر می‌گذارد» نوشته کیت پین، کاوشی تأمل برانگیز در مورد تأثیر چندوجهی نابرابری بر افراد و جامعه به عنوان یک کل است. پین از طریق ترکیبی از تحقیقات، مثال‌های واقعی و داستان‌گویی قانع‌کننده، به عواقب روانی و اجتماعی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد.

یکی از ایده های اصلی کتاب مفهوم کتاب نردبان شکسته است که نشان می دهد چگونه موقعیت نسبی ما در سلسله مراتب جامعه بر افکار، رفتارها و نتایج زندگی ما تأثیر می گذارد. پین به طور متقاعدکننده ای استدلال می کند که نابرابری فراتر از نابرابری های اقتصادی صرف است. ادراکات ما را شکل می دهد، بر تصمیمات ما تأثیر می گذارد و به مجموعه ای از پیامدهای منفی، از جمله افزایش استرس، کاهش رضایت از زندگی، و کاهش اعتماد اجتماعی کمک می کند.

کتاب نردبان شکسته بر اهمیت شناخت پیامدهای گسترده‌تر نابرابری و نقش آن در تقویت رقابت، موقعیت‌یابی و مادی‌گرایی تأکید می‌کند. خوانندگان را وادار می کند تا در مورد اینکه چگونه نابرابری بر زندگی آنها تأثیر می گذارد فکر کنند و بررسی انتقادی هنجارها و سیاست های اجتماعی را تشویق می کند که نابرابری ها را تداوم می بخشد.

علاوه بر این، این کتاب پرسش‌های مهمی را در مورد نیاز به تلاش‌های جمعی برای رسیدگی به نابرابری و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و عادلانه‌تر مطرح می‌کند. پین از سیاست ها و طرح هایی با هدف کاهش نابرابری و تقویت انسجام اجتماعی حمایت می کند.

به طور کلی، کتاب نردبان شکسته» به عنوان زنگ خطری عمل می کند و خوانندگان را به چالش می کشد تا تأثیرات فراگیر و گسترده نابرابری بر رفاه ما و جهانی که در آن زندگی می کنیم را در نظر بگیرند. این استدلال قانع کننده ای برای اهمیت پرداختن به آن ارائه می کند. نابرابری نه تنها به عنوان یک موضوع اقتصادی، بلکه به عنوان یک جنبه اساسی از روانشناسی انسان و پویایی اجتماعی. همانطور که خوانندگان صفحات آن را مرور می کنند، درک عمیق تری از رابطه پیچیده بین نابرابری و افکار، اعمال و کیفیت کلی زندگی ما به دست می آورند.

کتاب های مشابه کتاب نردبان شکسته

  1. «سطح روح: چرا برابری بیشتر جوامع را قوی‌تر می‌کند» نوشته ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت: این کتاب تحقیقات قانع‌کننده‌ای را در مورد همبستگی بین نابرابری درآمد و مشکلات مختلف اجتماعی ارائه می‌کند و استدلال می‌کند که جوامع برابرتر تمایل دارند سالم‌تر و شادتر باشند. 
  2. «اخراجی: فقر و سود در شهر آمریکایی» نوشته متیو دزموند: این کتاب برنده جایزه پولیتزر به بررسی اثرات مخرب اخراج و چرخه فقر در ایالات متحده می پردازد و بحران مسکن و پیامدهای اجتماعی گسترده تر آن را روشن می کند. 
  3. “تار: بهبود تصمیم‌گیری‌ها درباره سلامت، ثروت و شادی” نوشته ریچارد اچ. تالر و کاس آر. سانستاین: این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تغییرات کوچک در نحوه ارائه انتخاب‌ها می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری بهتر، به‌ویژه در زمینه عمومی شود. سیاست و مسائل اجتماعی 
  4. “رنگ قانون: تاریخ فراموش شده ای از چگونگی جداسازی دولت ما از آمریکا” نوشته ریچارد روتشتاین: این کتاب به بررسی تاریخچه جداسازی مسکن در ایالات متحده و پیامدهای ماندگار آن برای نابرابری نژادی و اقتصادی می پردازد. 
  5. “عصر سرمایه داری نظارتی: مبارزه برای آینده بشری در مرز جدید قدرت” نوشته شوشانا زوبوف: این کتاب به روش هایی می پردازد که شرکت های بزرگ فناوری از داده های شخصی برای کسب سود و تأثیر آن بر جامعه، حریم خصوصی و نابرابری سوء استفاده می کنند. . 
  6. «نیکل و دایمد: در (نه) گذراندن در آمریکا» نوشته باربارا ارنرایش: نویسنده به طور مخفیانه به بررسی چالش‌های پیش روی کارگران کم‌دستمزد در آمریکا می‌پردازد و گزارشی دست اول از مبارزات طبقه کارگر ارائه می‌دهد. 
  7. «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته توماس پیکتی: این کتاب پیشگامانه به بررسی پویایی نابرابری ثروت و درآمد در طول زمان می پردازد و راه حل های سیاستی را برای رفع این نابرابری ها پیشنهاد می کند. 
  8. «بچه های ما: رویای آمریکایی در بحران» نوشته رابرت دی پاتنام: این کتاب به بررسی شکاف فرصت ها و چگونگی تأثیر نابرابر دسترسی به منابع و فرصت ها بر چشم انداز رشد کودکان در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی می پردازد. 
  9. «قیمت نابرابری: چگونه جامعه تقسیم شده امروز آینده ما را به خطر می اندازد» نوشته جوزف ای. استیگلیتز: جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، تحلیلی از نابرابری اقتصادی و پیامدهای آن برای جامعه همراه با توصیه های سیاستی برای پرداختن به این موضوع ارائه می دهد. 
  10. “مرثیه هیلبیلی: خاطرات یک خانواده و فرهنگ در بحران” نوشته جی دی ونس: این خاطرات چالش های پیش روی آمریکایی های طبقه کارگر را بررسی می کند و بینش های شخصی را در مورد پیچیدگی های فقر، خانواده و تغییرات اجتماعی ارائه می دهد.

این کتاب بر مفهوم نابرابری تمرکز دارد، به ویژه اینکه چگونه نابرابری اقتصادی و اجتماعی نه تنها بر رفاه مادی بلکه بر زندگی روانی و اجتماعی ما تأثیر می گذارد.

اصطلاح “نردبان شکسته” بیانگر این ایده است که مردم نه تنها به سطح مطلق موفقیت خود اهمیت می دهند بلکه به موقعیت نسبی خود در جامعه نیز اهمیت می دهند. تأثیر مقایسه های اجتماعی بر افکار و رفتارهای ما را برجسته می کند.

پین از طیف وسیعی از تحقیقات روانشناسی اجتماعی، مطالعات اقتصادی و نمونه های دنیای واقعی برای حمایت از استدلال های خود استفاده می کند. او داده ها و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه نابرابری بر جنبه های مختلف زندگی ما تأثیر می گذارد.

این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه نابرابری می‌تواند منجر به استرس، اضطراب و حس مقایسه اجتماعی شود و بر رفاه ذهنی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ما تأثیر بگذارد.

پین بحث می کند که چگونه نابرابری می تواند منجر به کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش نرخ جرم و جنایت و تقسیم اجتماعی بیشتر شود. او بررسی می کند که چگونه این عواقب می توانند تأثیر پایداری بر جوامع داشته باشند.

نویسندهکیت پین
مترجمسمانه پرهیزکاری
ناشرمیلکان
شابک9786226573627
موضوعروان شناسی
رده‌بندی کتابانگیزش و موفقیت (فلسفه و روان‌شناسی)
زبان نوشتارفارسی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
گروه سنیبزرگسال
چاپ شده درایران
تعداد جلد1
تعداد صفحه224
وزن210 گرم