کتاب قصه های شب برای مدیران اثر هنری مینتزبرگ نشر میلکان

کتاب قصه های شب برای مدیران

کتاب قصه های شب برای مدیران نوشته هنری مینتزبرگ کتابی قابل تأمل است که مفاهیم سنتی رهبری را به چالش می‌کشد و دیدگاه تازه‌ای در مورد شیوه‌های مدیریت مؤثر ارائه می‌دهد. در مقدمه کتاب، خوانندگان با موضوع اصلی و مأموریت نویسنده برای بازتعریف نقش مدیران در سازمان ها آشنا می شوند.

هنری مینتزبرگ، محقق و استاد مشهور مدیریت، با زیر سوال بردن ایده‌های غالب رهبری که اغلب مدیران را به عنوان شخصیت‌هایی قهرمان نشان می‌دهند که از بالا تصمیم‌گیری می‌کنند، شروع می‌کند. او استدلال می کند که این دیدگاه سنتی از رهبری با واقعیت های مدیریت در سازمان های پیچیده جدا شده است.

مقدمه زمینه را برای کاوش ساده تر مدیریت فراهم می کند. مینتزبرگ مفهوم “مدیریت درگیر کننده” را معرفی می کند که بر اهمیت شیوه های مدیریت عملی، انسان محور و حساس به زمینه تاکید دارد. او پیشنهاد می‌کند که مدیریت مؤثر درگیر شدن با چالش‌های کثیف و روزمره رهبری افراد و انجام کارها است.

یکی از موضوعات محوری کتاب این ایده است که مدیریت بر رهبری عالی نیست، بلکه درگیر شدن با کار، افراد و زمینه است. مقدمه بر نیاز مدیران به حضور، در دسترس بودن و سازگاری در رویکردشان تاکید می کند.

سبک نوشتاری هنری مینتزبرگ به دلیل وضوح و تأکید بر نمونه های واقعی شناخته شده است. در مقدمه، او از خوانندگان دعوت می کند تا در برداشت خود از مدیریت و رهبری تجدید نظر کنند و رویکردی عملی و انسانی تر را در پیش بگیرند.

در اصل، کتاب قصه های شب برای مدیران دعوتی است برای بازنگری در نقش مدیران در سازمان ها و تغییر از یک مدل سلسله مراتبی و از بالا به پایین به شکلی جذاب تر و پاسخگوتر از مدیریت. این مقدمه به عنوان یک نقطه شروع تفکر برانگیز برای خوانندگان عمل می کند تا ایده های مینتزبرگ در مورد شیوه های مدیریت موثر را بررسی کنند.

رونمایی از کتاب قصه های شب برای مدیران

در چشم انداز همیشه در حال تحول رهبری و مدیریت، کتاب پیشگامانه هنری مینتزبرگ، کتاب قصه های شب برای مدیران چشم اندازی تازه ارائه می دهد. با این مقاله، ما به کار روشنگرانه مینتزبرگ می پردازیم، مفاهیم کلیدی را بررسی می کنیم و بینش های ارزشمندی را ارائه می دهیم تا به شما کمک کند در تغییر از رهبری سنتی به مدیریت جذاب حرکت کنید.

همانطور که ما سفر خود را از طریق کتاب مینتزبرگ آغاز می کنیم، بیایید اصول اساسی را که رهبری را در دنیای پویا امروزی بازتعریف می کند، بررسی کنیم. در دنیایی که رهبری سلسله مراتبی سنتی در حال کم‌تر شدن است، کتاب قصه های شب برای مدیران به عنوان یک چراغ راهنما ظاهر می‌شود. تمرکز اصلی کتاب بر انتقال از رهبری مقتدر به مدیریت جذاب است. برای درک ماهیت این دگرگونی، ما از طریق جنبه های اساسی که در زیر به آنها اشاره شده است حرکت خواهیم کرد.

قدرت تعامل با رهبری

در یک محیط تجاری که به سرعت در حال تغییر است، نمی توان اهمیت رهبری درگیر را نادیده گرفت. بیایید به برخی از جنبه های انتقادی بپردازیم:

بازاندیشی در سبک های رهبری

کشف کنید که چگونه مینتزبرگ پارادایم های رهبری مرسوم را به چالش می کشد و رهبران را تشویق می کند تا رویکردی جذاب تر را اتخاذ کنند.

پرورش تعامل کارکنان

استراتژی‌هایی را برای تقویت فرهنگ مشارکت، که در آن کارکنان احساس ارزشمندی و انگیزه می‌کنند تا بهترین کار را انجام دهند، بررسی کنید.

سازگاری در رهبری

بیاموزید که چگونه رهبری سازگار می تواند به طور موثر به خواسته های پویا محل کار مدرن پاسخ دهد.

در آغوش گرفتن تغییر

اهمیت پذیرش تغییر و چگونگی مدیریت جذاب را در میان عدم قطعیت ها بررسی کنید.

همکاری و ارتباطات

نقش ارتباط و همکاری موثر در پرورش فرهنگ تعامل را کشف کنید.

مطالعات موردی

در نمونه های دنیای واقعی که انتقال موفقیت آمیز از رهبری عالی به مدیریت جذاب را نشان می دهد، شیرجه بزنید.

نتیجه گیری در مورد کتاب قصه های شب برای مدیران

در خاتمه، کتاب قصه های شب برای مدیران نوشته هنری مینتزبرگ، مفاهیم سنتی رهبری را به چالش می‌کشد و دیدگاهی تازه را در مورد شیوه‌های مدیریت مؤثر ارائه می‌دهد. این کتاب خوانندگان را تشویق می کند تا تصورات خود را از مدیریت و رهبری در سازمان ها ارزیابی کنند.

مقدمه زمینه را برای یک کاوش عملی تر و ساده تر از مدیریت فراهم می کند. هنری مینتزبرگ مفهوم «مدیریت درگیر کننده» را نقطه مقابل دیدگاه سنتی رهبری قهرمانانه معرفی می کند. این کتاب از رویکردی عملی، انسان محور و حساس به زمینه برای مدیریت حمایت می کند.

در سرتاسر کتاب، خوانندگان تشویق می‌شوند تا این ایده را بپذیرند که مدیریت مؤثر، رهبری بزرگ از بالا نیست، بلکه درگیر شدن با چالش‌های روزمره افراد و سازمان‌های پیشرو است. مینتزبرگ بر اهمیت حضور، سازگاری و درک عمیق کار و افراد درگیر تاکید می کند.

سبک نگارش کتاب با نمونه‌های واقعی که اصول مدیریت جذاب را نشان می‌دهد، قابل دسترس و مرتبط است. این کتاب از خوانندگان دعوت می کند تا در نقش خود به عنوان مدیر تجدید نظر کنند و به سمت رویکردی عملی و انسانی تر به رهبری سوق دهند.

در اصل، کتاب قصه های شب برای مدیران دیدگاه ارزشمندی در مورد مدیریت ارائه می‌کند که تعامل، پاسخگویی و ارتباط عمیق‌تر با کار و افراد درون سازمان‌ها را ارتقا می‌دهد. این به عنوان یک راهنمای تفکر برانگیز برای کسانی است که به دنبال تعریف مجدد نقش خود به عنوان مدیر و ایجاد شیوه های مدیریت موثرتر و جذاب تر هستند.

کتاب های مشابه کتاب قصه های شب برای مدیران

  1. «بازآفرینی سازمان ها: راهنمای ایجاد سازمان ها با الهام از مرحله بعدی آگاهی انسانی» نوشته فردریک لالوکس: این کتاب به بررسی مدل های سازمانی نوآورانه می پردازد که مدیریت خود، هدف و تمامیت را در اولویت قرار می دهند و جایگزینی برای ساختارهای سلسله مراتبی سنتی ارائه می دهد. 
  2. «رهبران آخرالزمان غذا می‌خورند: چرا برخی تیم‌ها با هم کنار می‌روند و برخی دیگر نمی‌خورند» نوشته سایمون سینک: سیمون سینک به مفهوم رهبری می‌پردازد که رفاه اعضای تیم را در اولویت قرار می‌دهد و بر اهمیت اعتماد و همکاری تأکید می‌کند. 
  3. «کشتی را بچرخانید!: داستان واقعی تبدیل پیروان به رهبران» نوشته ال. دیوید مارکت: این کتاب داستان این است که چگونه یک کاپیتان زیردریایی خدمه خود را از پیروان منفعل به رهبران فعال تبدیل کرد و بر قدرت رهبری غیرمتمرکز تأکید کرد. 
  4. “جرات رهبری: کار شجاعانه. مکالمات سخت. تمام قلبها.” توسط برنه براون: برنه براون ویژگی‌های رهبری مؤثر، از جمله آسیب‌پذیری، همدلی، و شجاعت را بررسی می‌کند و اینکه چگونه می‌توانند محل کار را متحول کنند. 
  5. “رشته پنجم: هنر و تمرین سازمان یادگیرنده” نوشته پیتر ام سنگه: پیتر سنگه در مورد مفهوم سازمان یادگیرنده بحث می کند و اینکه چگونه پرورش فرهنگ یادگیری و نوآوری مستمر می تواند اثربخشی سازمان را بهبود بخشد. 
  6. «از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند… و دیگران نمی‌کنند» نوشته جیم کالینز: این کتاب به بررسی ویژگی‌ها و شیوه‌هایی می‌پردازد که شرکت‌های بزرگ را از رقبایشان متمایز می‌کند و بر رهبری و فرهنگ سازمانی تأکید دارد. 
  7. «رهبری و خودفریبی: بیرون آمدن از جعبه» نوشته The Arbinger Institute: این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه خودفریبی می‌تواند مانع رهبری مؤثر شود و راهبردهایی برای غلبه بر آن ارائه می‌دهد. 
  8. “Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us” نوشته دانیل اچ پینک: دانیل پینک انگیزه و عواملی که واقعاً افراد را هدایت می کنند را بررسی می کند و دیدگاه های سنتی در مورد پاداش های بیرونی در رهبری را به چالش می کشد. 
  9. «معضل مبتکر: وقتی فناوری‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند» نوشته کلیتون کریستنسن: این کتاب در حالی که عمدتاً بر نوآوری متمرکز است، چگونگی سازگاری سازمان‌های مستقر را با تغییر و نقش رهبری در آن فرآیند بررسی می‌کند.
  10. “لیسانس رهبری: اصلاح محل کار و مشاغل یک حقیقت در یک زمان” نوشته جفری فافر: جفری فافر اسطوره های رایج رهبری را افشا می کند و دیدگاهی انتقادی در مورد صنعت رهبری ارائه می دهد.

این کتاب‌ها مضامینی مانند بازاندیشی رهبری و مدیریت، تقویت نوآوری و ایجاد فرهنگ‌های سازمانی جذاب‌تر و مؤثرتر را به اشتراک می‌گذارند. آنها دیدگاه‌های جایگزینی را برای مدل‌های رهبری سنتی ارائه می‌کنند و بینش‌های ارزشمندی را در مورد دنیای در حال تحول مدیریت ارائه می‌کنند.

پیام اصلی کتاب این است که مفاهیم سنتی رهبری اغلب شامل رویکردهای غیرواقعی و جدا از هم هستند. در عوض، مدیران باید مدیریت جذاب را بپذیرند که بر روی شیوه های عملی، عملی و انسان محور تمرکز دارد.

هنری مینتزبرگ یک محقق و استاد مشهور مدیریت است که به دلیل تحقیقات گسترده خود در زمینه مدیریت و رهبری شناخته شده است. او ده ها سال تجربه در مطالعه و تدریس مدیریت دارد که او را واجد شرایط ارائه بینش در مورد این موضوع کرده است.

این کتاب ایده رهبری سلسله مراتبی و از راه دور را با حمایت از رویکردی مبتنی بر پایه و درگیر به مدیریت به چالش می کشد. این ایده را ترویج می کند که مدیران باید فعالانه با کار، افراد و زمینه سازمان خود درگیر شوند.

«داستان‌های قبل از خواب برای مدیران» شامل مثال‌ها و حکایت‌های واقعی برای نشان دادن اصول مدیریت جذاب است. این داستان‌ها نشان می‌دهند که چگونه رویکردهای عملی و انسان محور می‌توانند به شیوه‌های مدیریت مؤثرتر منجر شوند.

بله، این کتاب توصیه ها و راهکارهایی کاربردی را ارائه می دهد که مدیران می توانند در کارهای روزمره خود از آنها استفاده کنند. این گام‌های عملی را برای پذیرش مدیریت جذاب و پرورش مکان‌های کاری مولدتر و کامل‌تر فراهم می‌کند.

نویسندههنری مینتزبرگ
مترجمحانیه محمدی, علی بابایی, محمد حسین نقوی
شابک9786226573542
ناشرنشر میلکان
موضوعمدیریت
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور
گروه سنیبزرگسال
تعداد صفحه144
تعداد جلد1
وزن250 گرم