کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار اثر نسیم نیکلاس طالب نشر میلکان

کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

«کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار: نقش پنهان شانس در زندگی و در بازار» کتابی تامل برانگیز است که توسط نسیم نیکلاس طالب نوشته شده است. این کتاب که در سال 2001 منتشر شد، خرد متعارف را به چالش می‌کشد و تأثیر تصادفی و تصادفی را که اغلب به اشتباه درک می‌شوند در جنبه‌های مختلف زندگی، از جمله بازارهای مالی، بررسی می‌کند.

طالب، تاجر سابق مشتقات و تحلیلگر ریسک، خوانندگان را به سفری به دنیای عدم قطعیت و احتمال می برد. کتاب با زیر سوال بردن تمایل ما برای نسبت دادن موفقیت صرفاً به مهارت و شکست به فقدان مهارت آغاز می‌شود و نقش مهمی را که شانس و تصادفی بودن در نتایج بازی می‌کنند نادیده می‌گیرند.

طالب در “کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار” مفهوم “قوهای سیاه” را معرفی می کند که رویدادهای نادر، غیرقابل پیش بینی و بسیار تاثیرگذاری هستند که پیامدهای گسترده ای دارند. او استدلال می کند که این رویدادها اغلب دست کم گرفته می شوند یا نادیده گرفته می شوند، که منجر به تصمیم گیری ناقص و احساس امنیت کاذب می شود.

طالب در سراسر کتاب حکایت هایی از تجربیات خود در دنیای مالی را به اشتراک می گذارد و نشان می دهد که چگونه افراد و متخصصان اغلب تصادفی بودن را به اشتباه تفسیر می کنند. او بر اهمیت درک حدود دانش ما و نیاز به فروتنی در برابر عدم اطمینان تأکید می کند.

ویژگی نوشتار طالب با هوش و دقت فکری است که مفاهیم پیچیده را برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل دسترس می کند. او خوانندگان را به چالش می‌کشد تا مفروضات خود را در مورد علیت و احتمال زیر سوال ببرند و از آنها می‌خواهد که طرز فکری احتمالی‌تر و شکاک‌تر اتخاذ کنند.

به طور خلاصه، “کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار” یک کاوش تفکر برانگیز در مورد نقش شانس و تصادفی در شکل دادن به زندگی و تصمیمات ما است. این به عنوان یک داستان هشدار دهنده برای کسانی عمل می کند که به شدت به توانایی خود در پیش بینی و کنترل نتایج متکی هستند و اهمیت پذیرش عدم اطمینان و یادگیری از موارد غیرمنتظره را برجسته می کند. چه به امور مالی، تصمیم‌گیری یا فلسفه عدم قطعیت علاقه‌مند باشید، این کتاب بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد که می‌تواند نحوه درک شما از جهان را تغییر دهد.

رونمایی از کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

در کتاب تامل برانگیز نسیم نیکلاس طالب، «کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار: نقش پنهان شانس در زندگی و در بازار»، خوانندگان سفری را آغاز می‌کنند که خرد متعارف در مورد ریسک، عدم اطمینان و تصمیم‌گیری را به چالش می‌کشد. این مقاله به بررسی بینش‌ها و خرد عمیقی که در صفحات کتاب طالب یافت می‌شود، می‌پردازد. با ما همراه باشید تا نقش پنهان شانس را هم در زندگی و هم در بازارهای مالی کشف کنیم.

درک تصادفی بودن

تصادفی بودن نیرویی است که زندگی ما و بازارهای مالی را شکل می دهد. کتاب طالب ما را با مفهوم تصادفی آشنا می کند و اهمیت و تأثیر آن بر تصمیمات ما را برجسته می کند.

پذیرش عدم قطعیت

طالب خوانندگان را تشویق می کند که عدم قطعیت را بپذیرند و بپذیرند که تصادفی بودن نقش اساسی در نتایج دارد. بیاموزید که چگونه اتخاذ این طرز فکر می تواند منجر به تصمیم گیری بهتر شود.

توهم مهارت

کشف کنید که چرا ما اغلب شانس را با مهارت اشتباه می کنیم و چگونه این تصور غلط می تواند پیامدهای عمیقی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان داشته باشد.

نوسانات بازار

نقش نوسانات در بازارهای مالی و اینکه درک تصادفی بودن چگونه می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در زمان‌های آشفته بهتر حرکت کنند را بررسی کنید.

مدیریت ریسک

کتاب طالب بر اهمیت استراتژی های مدیریت ریسک قوی تاکید دارد. بیاموزید که چگونه با تصدیق نقش شانس از سرمایه گذاری های خود محافظت کنید.

قوهای سیاه در کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

مفهوم “قوهای سیاه” را کشف کنید – رویدادهای نادر و غیرقابل پیش بینی که تأثیر زیادی دارند. طالب بینش هایی را برای شناسایی و آماده سازی برای این رویدادها ارائه می دهد.

تصمیم گیری

کشف کنید که چگونه می توان از ایده های طالب در تصمیم گیری های روزمره استفاده کرد. بیاموزید که انتخاب هایی داشته باشید که تصادفی و عدم قطعیت را توجیه می کنند.

تاب آوری در کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

طالب تاب آوری را در برابر ناملایمات تشویق می کند. دریابید که چگونه برای مقابله با غیرقابل پیش بینی بودن زندگی، تاب آوری ذهنی و عاطفی ایجاد کنید.

رواقی گری و تصادفی

ارتباط بین رواق گرایی و تصادفی بودن را بررسی کنید و اینکه چگونه پذیرش فلسفه رواق گرایی می تواند به افراد کمک کند تا در عدم قطعیت های زندگی حرکت کنند.

نتیجه گیری در مورد کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

در پایان، “کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار: نقش پنهان شانس در زندگی و در بازار” نوشته نسیم نیکلاس طالب، یک کاوش فکری برانگیزاننده و روشنفکرانه در مورد تأثیر فراگیر تصادف و شانس در جنبه های مختلف زندگی ما است، به ویژه در بازارهای مالی. طالب با تأکید بر نقش غالباً دست کم گرفته شده شانس و رویدادهای غیرقابل پیش بینی، که او آن را «قوهای سیاه» می نامد، خرد متعارف را به چالش می کشد.

پیام اصلی کتاب، نیاز به فروتنی در برابر عدم قطعیت است. طالب بر محدودیت های دانش بشری و خطرات بیش از حد برآورد کردن توانایی فرد برای پیش بینی و کنترل نتایج تأکید می کند. او خوانندگان را ترغیب می‌کند که طرز فکر احتمالی‌تر و بدبینانه‌تری را اتخاذ کنند و اذعان دارند که تصادفی‌بودن می‌تواند هم به موفقیت و هم به شکست منجر شود.

نوشته طالب با آمیزه ای از شوخ طبعی، حکایات شخصی و دقت فکری مشخص شده است که ایده های پیچیده را در دسترس و جذاب می کند. با زیر سوال بردن باورهای سنتی در مورد علیت و احتمال، “فریب خورده توسط تصادفی” خوانندگان را به چالش می کشد تا رویکرد خود را برای تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ارزیابی کنند.

در نهایت، این کتاب به عنوان یادآوری ارزشمند از غیرقابل پیش بینی بودن زندگی و اهمیت آمادگی برای حوادث غیرمنتظره است. این خوانندگان را تشویق می کند که عدم اطمینان را در آغوش بگیرند، با شرایط در حال تغییر سازگار شوند و درک دقیق تری از موفقیت و شکست ایجاد کنند. “کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار” نه تنها مربوط به کسانی است که به امور مالی علاقه مند هستند، بلکه برای هر کسی که به دنبال درک عمیق تر از نقش شانس در شکل دادن به جهان ما هستند نیز مرتبط است.

کتاب های مشابه کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار

  1. “قوی سیاه: تاثیر امر بسیار غیرممکن” نوشته نسیم نیکلاس طالب – این کتاب بعدی طالب است و مفهوم “قوهای سیاه” را بسط می دهد، رویدادهای نادر و غیرقابل پیش بینی با پیامدهای مهم.
  2. «تفکر، سریع و آهسته» نوشته دانیل کانمن – دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل، دو سیستم تفکری را که تصمیم‌گیری را هدایت می‌کنند و اینکه چگونه سوگیری‌های شناختی می‌تواند منجر به خطا در قضاوت شود را بررسی می‌کند.
  3. «ضدشکننده: چیزهایی که از بی نظمی به دست می‌آیند» نوشته نسیم نیکلاس طالب – کتاب دیگری از طالب، «ضدشکننده» به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه برخی از سیستم‌ها و افراد نه تنها از هرج و مرج جان سالم به در می‌برند، بلکه در آن رشد می‌کنند.
  4. “پیاده روی مست: چگونه تصادفی بر زندگی ما حاکم است” نوشته لئونارد ملودینو – این کتاب به نقش تصادفی و احتمال در زندگی روزمره و تصمیم گیری می پردازد.
  5. “Superforecasting: The Art and Science of Prediction” نوشته Philip E. Tetlock و Dan M. Gardner – این کتاب دقت پیش بینی های متخصص را بررسی می کند و چگونگی برتری برخی افراد را در پیش بینی رویدادهای آینده بررسی می کند.
  6. «تفکر در شرط‌بندی: تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر وقتی همه حقایق را ندارید» نوشته آنی دوک – بازیکن حرفه‌ای پوکر سابق، آنی دوک اصولی را از پوکر تا تصمیم‌گیری اعمال می‌کند و بر اهمیت پذیرش عدم قطعیت تأکید می‌کند.
  7. “علیه خدایان: داستان قابل توجه ریسک” نوشته پیتر ال. برنشتاین – این کاوش تاریخی در مورد مفهوم ریسک، سیر تکامل و تأثیر آن را بر تمدن بشری نشان می دهد.
  8. «سیگنال و نویز: چرا بسیاری از پیش‌بینی‌ها شکست می‌خورند – اما برخی از آن‌ها شکست می‌خورند» نوشته نیت سیلور – نیت سیلور، آماردان و تحلیلگر داده، چالش‌های پیش‌بینی و چگونگی تمایز بین پیش‌بینی‌های قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد را مورد بحث قرار می‌دهد.
  9. «ریسک هوش: چگونه تصمیم‌های خوب بگیریم» نوشته گرد گیگرنزر – Gigerenzer به بررسی چگونگی تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مواجهه با عدم قطعیت با تکیه بر قوانین ساده و شهود می‌پردازد.
  10. “سوء رفتار: ساختن اقتصاد رفتاری” نوشته ریچارد اچ. تالر – ریچارد تالر، برنده جایزه نوبل، توسعه اقتصاد رفتاری را بازگو می کند، که بررسی می کند چگونه سوگیری های روانی بر تصمیمات اقتصادی تاثیر می گذارد.

کتاب فریفته تصادف نقش پنهان شانس در زندگی و بازار به بررسی تأثیر تصادفی و تصادفی که اغلب دست کم گرفته می شود در جنبه های مختلف زندگی، با تمرکز ویژه بر بازارهای مالی می پردازد. این تصور رایج که موفقیت و شکست صرفاً نتیجه مهارت است را به چالش می کشد و نقش شانس را بررسی می کند.

این کتاب توسط نسیم نیکلاس طالب، تاجر سابق مشتقات و تحلیلگر ریسک نوشته شده است که به دلیل کارش در زمینه احتمال، ریسک و عدم قطعیت شناخته شده است.

این کتاب مفهوم «قوهای سیاه» را معرفی می کند که رویدادهای نادر، غیرقابل پیش بینی و بسیار تأثیرگذاری هستند که پیامدهای گسترده ای دارند. طالب استدلال می کند که این رویدادها اغلب نادیده گرفته می شوند و منجر به تصمیم گیری ناقص می شود.

این کتاب این باور رایج را به چالش می کشد که موفقیت تنها نتیجه مهارت است و شکست ها به دلیل کمبود مهارت است. بر اهمیت تصدیق نقش شانس و تصادفی در نتایج تاکید می کند.

در حالی که کتاب بازارهای مالی را به طور گسترده مورد بحث قرار می دهد، مضامین و بینش های آن در طیف وسیع تری از موقعیت های زندگی اعمال می شود و خوانندگان را تشویق می کند تا در مواجهه با عدم قطعیت درباره تصمیم گیری انتقادی فکر کنند.

نویسندهنسیم نیکلاس طالب
مترجمهانیه هژبرالساداتی
ناشرنشر میلکان
شابک9786222543501
موضوعسرمایه گذاری، متغیرهای تصادفی، شانس
رده‌بندی کتابانگیزش و موفقیت (فلسفه و روان‌شناسی)
زبان نوشتارفارسی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
نوع کاغذبالکی
تعداد صفحه335